Welkom op de website van verontruste gasten van camping Vossmecke

Trailer camping:

Petitie DUITS
Petitie NEDERLANDS

#wirbleiben

Stichting Bewoners Belang Vossmecke 

is opgericht om de belangen van de campingbewoners van Camping Vossmecke in Niedersfeld gezamenlijk te kunnen behartigen.
 

Naar aanleiding van de overname van de camping per 1-10-2020 door nieuwe eigenaren en hieraan gekoppeld de eis om alle plekken op de camping per 1-10-2020  te ontruimen, hebben wij als campingbewoners ons genoodzaakt gezien om ons te verenigen zodat we als één blok kunnen fungeren en op die manier de confrontatie aan kunnen gaan met welke partij dan ook die op dit moment betrokken is bij de verkoop en de ontruiming van de camping. 

 

Ons doel is heel simpel maar duidelijk: Wir Bleiben!! Wij Blijven!! 

 

Om dit doel te bereiken zijn we bereid om ver te gaan. 

 

Supercamping
 Onze camping is prachtig gelegen grenzend aan de skipiste van de Eschenberg en heeft nog een authentiek natuurlijk karakter. 

De sfeer op de camping is uniek te noemen. Of authentiek. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten welke afkomst, religie of overtuiging dan ook. Er zijn verscheidene families die generatie op generatie hier verblijven en hier al tientallen jaren komen. Pas als je er bent geweest heb je kunnen ervaren hoe hier het woord ‘levenskwaliteit’  een heel eigen betekenis krijgt. Een plek om mentaal te herstellen van alle drukte thuis in een prachtige omgeving. 

 

Geef nooit op!
 Dat we niet zomaar opgeven spreekt voor zich en buiten het feit dat we zwaar teleurgesteld en diep bedroefd zijn over het beëindigen van onze contracten en ook de wijze waarop en de periode waarin (Coronatijd) dit gecommuniceerd is, denken we ook genoeg aanknopingspunten te hebben om zij aan zij vol goede moed te strijden voor onze geliefde camping met een positief resultaat als gevolg! 

 

Samenwerken! 

Vanaf het eerste moment dat de aangetekende brieven op onze deurmatten vielen zijn we actief geworden en hebben we in korte tijd al veel emoties met elkaar gedeeld en verwerkt maar hebben ook gelijk geschakeld om concreet en rationeel aan de slag te gaan. Door middel van een enquête waaruit alle talenten en krachten aanwezig op de camping werden verzameld is er binnen een week een hele organisatiestructuur opgetuigd: naast het camping management team (CMT) werd er ook een juridische, strategische, communicatie en ondersteunde commissie geïnstalleerd. 

 

(social) / Media 
 Er zijn verschillende socialmedia kanalen opgericht. Contacten met media zijn gelegd en zullen worden onderhouden o.a. de WDR is langs geweest voor een TV item en heeft aangegeven het proces blijvend te willen monitoren. Posters, pamfletten en vlaggen zijn ontworpen en gemaakt. 

 

Gesprekken, acties en evenementen
 Wij zijn wel van de dialoog en open communicatie! Inmiddels heeft er een eerste gesprek plaatsgevonden tussen het CMT met de nieuwe en oude eigenaren. Hieruit voortvloeiend is er een informatiebijeenkomst voor alle belanghebbende partijen belegd op 30-05-2020. Dit is nog maar een kleine opsomming van de tot nu toe behaalde resultaten en er zullen nog vele initiatieven volgen. 

 

Fantastisch om te zien wat er in korte tijd ontstaat aan daadkracht en saamhorigheid als je met elkaar de krachten bundelt!! 

 


#wirbleiben
#samensterk
#vossmeckefriends

Volg ons in onze strijd!

Ons doel

#wirbleiben

Dat is ons doel! 

We zijn niet alleen bezig om plannen te bedenken hoe we de geplande zaken zoveel mogelijk tegen kunnen gaan en  / of naar onze hand kunnen zetten. Nee we gaan hierin verder, veel verder! 

We denken namelijk ook mee! Hoe kan je de camping nog mooier / beter maken? De oude eigenaar had het blijkbaar gehad met de camping en de nieuwe eigenaren hebben onze prachtige gesitueerde camping gekocht maar vooralsnog zeggen ze nog niks te weten over hun plannen. Daarom hebben wij inmiddels ook daarvoor al verschillende initiatieven opgestart. 

#wirbleiben


Dat is ons doel!

Ons team

We zijn een camping team! 

En was het niet Denemarken wat het Europees kampioenschap in 1990 wist te winnen met een campingteam?  "Tis een mooi stel hoor"! 

Zonder gekheid! We weten inmiddels wat er rondloopt op de camping qua kwaliteiten. We kennen de prachtige verhalen maar ook de schrijnende verhalen van de laatste jaren. 

En wat betreft de kwaliteiten van ons team. Die zijn niet niks! Allereerst: we zijn met velen!  En die velen hebben allemaal hun eigen specialisme. Hun eigen netwerk. Diverse mensen met eigen bedrijven, topverkopers die mondiaal hun brood verdienen, diverse politici, oud rechercheurs, juristen en notarissen,  mensen werkzaam bij diverse overheidsdiensten, oud topsporters, mensen afkomstig uit de verzekeringswereld, diverse soorten adviseurs en noem maar op!

En de mensen zijn allemaal getriggerd door de inhumane timing van de brief. Is dit hoe het spel gespeeld gaat worden? We zijn scherp maar staan open voor alle opties in het kader van "wirbleiben"!

We gaan sowieso voor de verlenging en daarna voor het kampioenschap!

#wirbleiben
#samensterk
#vossmeckefriends

Stichtingsbestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Tom Platvoet (voorzitter)
  • Erwin van Oosterom (penningmeester)
  • Jan Willem van den Brink (secretaris)


Verder zijn er drie werkgroepen actief waaronder Strategisch, Juridisch en Communicatie & Ondersteuning.

Tientallen mensen die vastberaden samenwerken onder het mom van #wirbleiben

Ook te volgen op:

Er zijn meerdere social media initiatieven door campinggasten opgezet. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor de inhoud hiervan. Het bestuur komt op voor de belangen van haar bewoners en streeft een #wirbleiben na.

De campinggasten hebben op eigen initiatief en uit liefde (en emotie) voor onze camping deze initiatieven opgezet.

Facebook
https://www.facebook.com/Campingvossmeckefriends

Instagram
https://www.instagram.com/campingbewohner_vossmecke/

Twitter
https://twitter.com/vossmeckefrien1

Youtube
https://www.youtube.com/feed/my_videos

Gallerij